[1]
C. Nowak, „Produkty regionalne i tradycyjne w promocji rozwoju ekonomicznego i zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi”, TRR, nr 13, s. 103–115, maj 2020.