[1]
J. Pietrzak-Zawadka i P. Malej, „Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych”, TRR, nr 15, s. 93–103, maj 2021.