[1]
K. Gabryjończyk i P. Gabryjończyk, „Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie”, TRR, nr 16, s. 27–40, grudz. 2021.