[1]
W. Olejniczak, „Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich”, TRR, nr 16, s. 67–75, grudz. 2021.