[1]
A. Parzonko i A. Sieczko, „Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich”, TRR, nr 16, s. 77–87, grudz. 2021.