[1]
J. Pietrzak-Zawadka, J. Z. Zawadka, i S. Sakowicz, „Preferencje mieszkańców Białegostoku w zakresie spędzania czasu wolnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej”, TRR, nr 17, s. 81–90, paź. 2022.