[1]
A. Sieczko i J. Szewczyk, „Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi”, TRR, nr 17, s. 91–100, paź. 2022.