[1]
M. Bogusz, „Turystyka jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”, TRR, nr 18, s. 23–30, grudz. 2022.