[1]
P. Gabryjończyk i M. Figatowska, „Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego”, TRR, nr 18, s. 41–52, grudz. 2022.