[1]
P. Stolarczyk i P. Kraciński, „Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny”, TRR, nr 19, s. 107–115, wrz. 2023.