[1]
M. Lemanowicz i K. Adamska, „Determinanty postaw konsumentówwobec żywności wygodnej”, TRR, nr 20, s. 83–93, grudz. 2023.