[1]
O. Ogłoziński i A. Parzonko, „Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego studentów”, TRR, nr 20, s. 117–127, grudz. 2023.