Dziemdziela, P. „Działalność Informacyjno-Promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej W kształtowaniu świadomości Ekologicznej”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 8, grudzień 2017, s. 47-54, doi:10.22630/TIRR.2017.8.17.