Wojcieszak, M., i J. Zawadka. „Poziom Wsparcia LGD W Perspektywie PROW 2007–2013 W Ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 9, maj 2018, s. 97-107, doi:10.22630/TIRR.2018.9.11.