Kozak, M. „Recenzja Pracy: Sylwia Dołzbłasz «Sieci współpracy Transgranicznej Na Pograniczach Polski», Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, S. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 9, maj 2018, s. 129-36, doi:10.22630/TIRR.2018.9.14.