Sieczko, A., i J. Szewczyk. „Trudne Dziedzictwo Kulturowe łódzkich Żydów I Jego Rola W Turystyce Kulturowej współczesnej Łodzi”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 17, październik 2022, s. 91-100, doi:10.22630/TIRR.2022.17.9.