Gabryjończyk, P., i M. Figatowska. „Wpływ zagrożenia Terrorystycznego W Turcji Na Preferencje Wyjazdowe Polskich uczestników Ruchu Turystycznego”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 18, grudzień 2022, s. 41-52, doi:10.22630/TIRR.2022.18.17.