Stolarczyk, P., i P. Kraciński. „Metody Poszukiwania Pracy Przez Osoby Z niepełnosprawnościami a Kapitał społeczny”. Turystyka I Rozwój Regionalny, nr 19, wrzesień 2023, s. 107-15, doi:10.22630/TIRR.2023.19.10.