Stawicka, Ewa. „Strategia społecznej odpowiedzialności W Sektorze małych I średnich przedsiębiorstw Na przykładzie Projektu «Zwiększanie konkurencyjności regionów Poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu»”. Turystyka i Rozwój Regionalny, no. 2 (grudzień 1, 2014): 91–98. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3201.