Kozak, Marek. „Recenzja Pracy: Sylwia Dołzbłasz «Sieci współpracy Transgranicznej Na Pograniczach Polski», Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii I Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, S. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017”. Turystyka i Rozwój Regionalny, no. 9 (maj 1, 2018): 129–136. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3295.