Stolarczyk, Paulina, i Paweł Kraciński. „Metody Poszukiwania Pracy Przez Osoby Z niepełnosprawnościami a Kapitał społeczny”. Turystyka i Rozwój Regionalny, no. 19 (wrzesień 9, 2023): 107–115. Udostępniono grudzień 7, 2023. https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/5298.