1.
Dziemdziela P. Działalność informacyjno-promocyjna Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej w kształtowaniu świadomości ekologicznej. TRR [Internet]. 1 grudzień 2017 [cytowane 5 czerwiec 2023];(8):47-54. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3274