1.
Wojcieszak M, Zawadka J. Poziom wsparcia LGD w perspektywie PROW 2007–2013 w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. TRR [Internet]. 1 maj 2018 [cytowane 28 maj 2024];(9):97-107. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3292