1.
Kozak M. Recenzja pracy: Sylwia Dołzbłasz „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 40, s. 295, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017. TRR [Internet]. 1 maj 2018 [cytowane 22 kwiecień 2024];(9):129-36. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3295