1.
Werenowska A. Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. TRR [Internet]. 1 grudzień 2019 [cytowane 3 marzec 2024];(12):95-102. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3329