1.
Gabryjończyk K, Gabryjończyk P. Pomniki historii jako element kształtowania ruchu turystycznego w regionie. TRR [Internet]. 1 grudzień 2021 [cytowane 8 czerwiec 2023];(16):27-40. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3362