1.
Parzonko A, Sieczko A. Zaufanie jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości zespołowej na obszarach wiejskich. TRR [Internet]. 1 grudzień 2021 [cytowane 8 czerwiec 2023];(16):77-8. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/3366