1.
Sieczko A, Szewczyk J. Trudne dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w turystyce kulturowej współczesnej Łodzi. TRR [Internet]. 1 październik 2022 [cytowane 29 marzec 2023];(17):91-100. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/4502