1.
Gabryjończyk P, Figatowska M. Wpływ zagrożenia terrorystycznego w Turcji na preferencje wyjazdowe polskich uczestników ruchu turystycznego. TRR [Internet]. 20 grudzień 2022 [cytowane 8 czerwiec 2023];(18):41-52. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/4829