1.
Stolarczyk P, Kraciński P. Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny. TRR [Internet]. 9 wrzesień 2023 [cytowane 7 grudzień 2023];(19):107-15. Dostępne na: https://tirr.sggw.edu.pl/article/view/5298