The importance of the New Silk Road for the development of rural and municipal commune of Terespol

Main Article Content

Stanisław Bereziński

Abstrakt

One of the key factor for local development is an advantageous localization in terms of transportation, especially along or on the crossroads of major transport corridors. One of such corridor on the Eurasian continent is the New Silk Road which crosses Polish-Belarusian border in Terespol, where in Małaszewicze complex of intermodal terminals is located. The aim of this study was to verify the impact of this corridor on the evolution of the TFL sector in the Terespol rural and municipal communes in relation to theirs socio-economic growth. Conducted analysis confirmed sings of that the New Silk Road may be consider as a driving force for development in local scale.

Article Details

Jak cytować
Bereziński, S. (2022). The importance of the New Silk Road for the development of rural and municipal commune of Terespol. Turystyka I Rozwój Regionalny, (17), 17–26. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.17.2
Bibliografia

Guzal-Dec ,D., Bartniczuk, K., Zwolińska-Ligaj, M. (2021). Borderland location as a factor of the development of the Terespol commune. Economic and Regional Studiesl4 (3), pp. 320-345. DOI: https://doi.org/10.2478/ers-2021-0023 (Crossref)

Ministerstwo Infrastruktury (2019). Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030. Available online: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2 (access: 01.08.2022).

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej (2019). Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Available online: https://www.powiatbialski.eu/strategia-rozwoju-powiatu-bialskiego-na-lata-2018-2026/ (access 01.08.2022).

Ratajczak, M. (2000). The infrastructure and economic growth and development. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXII, Vol. 4, pp. 83-102.

Rietveld, P., Bruinsma, F.R. (1998). Is transport infrastructure effective? Transport Infrastructure and accessibility: Impacts on the space economy, Springer Berlin, Heidelberg. (Crossref)

Rietveld, R, Nijkamp, P. (2001). Transport infrastructure and regional development. In: J.B., Polak, A., Heertje (eds). Analytical transport economics an international perspective. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.

Rolbecki, R. (2009). Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) - wraz z załącznikami (Dz.U. 251, poz. 1885 z późn. zm.).

Szajnowska-Sitek, A., Sitek, S. (2015). Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: CH Beck.

Urząd Gminy Terespol (2008). Strategia rozwoju gminy Terespol do 2020 roku.

Zakrzewski, B., Nowacki, G. (2016). Pan-European transport corridor no. 2 and the development potential of Mazovia municipalities. Autobusy 12,1709-1714.

Zarząd Województwa Lubelskiego (2021). Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Available online: https://strategia.lubelskie.pl/srwl.html (access: 01.08.2022).

Zwolińska-Ligaj, M., Ciechańska, M. (2012). The technical infrastructure as a local development factor: the example of Terespol county. Economic and Regional Studies 5 (2), pp. 91-99.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty