Od numeru 15/2021 czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” zapewnia otwarty dostęp do artykułów na zasadach określonych w licencji Creative Commons 4.0.

 

PRAWA AUTORSKIE

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji. Teksty składane do publikacji w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny” nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Autor potwierdza oryginalność artykułu w stosownym oświadczeniu. Opublikowane w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny” artykuły mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (wyłączenie za zgodą redakcji i ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). Autorzy mają prawo zamieszczać swoje artykuły w internecie dopiero po ich opublikowaniu w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny”. Artykuły te udostępnione mogą zostać wyłącznie w wersji udostępnionej przez wydawcę.