Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska, SGGW w Warszawie, krystyna_krzyzanowska@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-4160-6661
Sekretarz Redakcji Dr Jan Zawadka, SGGW w Warszawie, jan_zawadka@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-1979-0607
Redaktor tematyczny turystyka Prof. dr hab. Henryk Tracz, SGGW w Warszawie, tracz@wl.sggw.pl, https://orcid.org/0000-0002-6420-8527
Redaktor tematyczny turystyka Prof. dr hab. Irena Ozimek, SGGW w Warszawie, irena_ozimek@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-3430-8276
Redaktor tematyczny turystyka Dr hab. Agata Balińska, SGGW w Warszawie
agata_balinska@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-8777-9955
Redaktor tematyczny doradztwo i przedsiębiorczość: Dr inż. Anna J. Parzonko, SGGW w Warszawie
anna_parzonko@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2370-8154
Redaktor tematyczny doradztwo i przedsiębiorczość: Dr inż. Anna Sieczko, SGGW w Warszawie
anna_sieczko@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-9065-0362
Redaktor tematyczny zarządzanie informacją: Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz, SGGW w Warszawie
joanna_paliszkiewicz@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-6250-0583,
Redaktor tematyczny zarządzanie informacją: Dr inż. Ewa Jaska, SGGW w Warszawie
ewa_jaska@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-3874-1985
Redaktor tematyczny zarządzanie informacją: Dr inż. Agnieszka Werenowska, SGGW w Warszawie
agnieszka_werenowska@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2545-4442,
Redaktor tematyczny zarządzanie informacją: Dr inż. Ewa Stawicka, SGGW w Warszawie
ewa_stawicka@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-0314-4942
Redaktor tematyczny rozwój regionalny: Dr hab. Zbigniew Brodziński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zbr@uwm.edu.pl, https://orcid.org/0000-0001-9144-5109
Redaktor tematyczny rozwój regionalny: Dr hab. Iwona Kowalska, SGGW w Warszawie
iwona_kowalska@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2757-7163
Redaktor statystyczny: prof. nadzw. dr hab. Joanna Kisielińska, SGGW w Warszawie
joanna_kisielinska@sggw.edu.pl, https://orcid.org/0000-0003-3289-1525

 

RADA NAUKOWA

Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Gołębiewski – SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Jan Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Wolak – PSW w Białej Podlaskiej
Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak – Uniwersytet Warszawski
Prof. Olena Slavkova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
Prof. Josu Takala – University of Vaasa (Finlandia)
Prof. Brigita Žuromskaite – Mykolas Romeris University (Litwa)
Prof. Lubov Mykhaylova – Sumy National Agrarian University (Ukraina)
Prof. Ivan Mostoviak – Uman National University of Horticulture (Ukraina)
Prof. Vitaliy Rybchak – Uman National University of Horticulture (Ukraina)
Prof. Vicky Katsoni – University of West Attica (Grecja)
Mgr Alina Katunian – Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences (Litwa)

 

WYDAWCA:

Wydawnictwo SGGW

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl