Adres redakcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Polska
Główna osoba do kontaktu
Redakcja czasopisma „Turystyka i Rozwój Regionalny”
Telefon (+48) 22 59 34 185
Wsparcie techniczne
Tomasz Ruchniewicz