Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia

Main Article Content

Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : social media, komunikacja, przedsiębiorstwo, grupy otoczenia
Abstrakt
Media społecznościowe są miejscem, które pozwala na realizację potrzeb biznesowych. Przedsiębiorstwa nieustannie poszukują nowych rozwiązań mających na celu poprawę komunikacji z klientami. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania social media w celach komunikacyjnych przedsiębiorstwa z użytkownikami. Szczególną uwagę zwrócono na portal Facebook jako popularny instrument komunikacji.

Article Details

Jak cytować
Werenowska, A. (2019). Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka I Rozwój Regionalny, (12), 95–102. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.22
Bibliografia

Bachnik K., Szumniak-Samolej J.: Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext, Warszawa 2015.

Batko K., Billewicz G.: E-usługi w biznesie i administracji publicznej, 2015, (w:) https://www.ue.katowice. pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/3_K.Batko_G.Billewicz_E-uslugi_w_biznesie (dostęp: 5.12.2019).

http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kateg oria_glowna.324/wpis.826 (dostęp: 5.12.2019).

http://www.nask.pl/ (dostęp: 12.12.2019).

https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-use-hashtags (dostęp: 12.12.2019).

https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191.pdf (dostęp: 2.12.2019). (Crossref)

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fanpage-na-facebooku-jakie-sa-koszty-jego-prowadzenia (dostęp: 10.11.2019).

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (dostęp: 10.11.2019).

https://www.brandwatch.com/blog/facebook-statistics (dostęp: 12.11.2019).

https://www.kayak.pl/news/chatboty-ile-polacy-o-nich-wiedza (dostęp: 12.11.2019).

Hysa B.: Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, ZN Politechniki Śląskiej 2016 (97).

Kaplan D.: Facebook Starts 2017 With 65 Million Local Business Pages, (w:) https://geomarketing.com/facebook-starts-2017-with-65-million-local-business-pages (dostęp: 1.12.2019).

Majewski Ł.: Social media zmieniają biznes, Nowoczesne Zarządzanie Comarch 2010, nr 1.

Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R.: Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, ZN Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2012 (5).

Woźniakowski M.: Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 2015 (6). (Crossref)

www.facebook.com/napoleoncatcomn (dostęp: 10.11.2019).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.