Influencer marketing jako narzędzie budowania relacjiw branży wędkarskiej

Main Article Content

Agnieszka Werenowska
Krystian Duraj


Słowa kluczowe : influencer marketing, relacje, media społecznościowe, branża wędkarska
Abstrakt
W artykule zaprezentowano influencer marketing jako narzędzie budowaniarelacji z odbiorcami z branży wędkarskiej. Przedstawiono istotę influencer marketingui definiowanie pojęcia influencer. W części badawczej przedstawiono wyniki ankietyprzeprowadzonej wśród 832 użytkowników portali wędkarskich. Wyniki badań wskazują naplatformę YouTube jako kanał przekazu informacji najchętniej wybierany przez użytkowników.Głównym powodem obserwowania influencera jest w przypadku zainteresowanych wędkarzyprofesjonalizm, autentyczność i jego wiedza. Ankietowani oglądali materiały wędkarskiegłównie w celu rozwijania pasji oraz poszerzenia wiedzy na temat wędkarstwa.

Article Details

Jak cytować
Werenowska, A., & Duraj, K. (2023). Influencer marketing jako narzędzie budowania relacjiw branży wędkarskiej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 163–172. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.28
Bibliografia

Attri, R., Bhagwat, J. (2023). Influencer marketing in data-driven world. Management Dynamics, 23 (1), 3. DOI: https://doi.org/10.57198/2583-4932.1316 (Crossref)

Chen, G., Li, Y., Sun, Y. (2023). How YouTubers Make Popular Marketing Videos? Speech Acts, Move Structure, and Audience Response in YouTube Influencer Marketing Videos. SAGE Open, 13 (1). DOI: https://doi.org/10.1177/21582440231152227 (Crossref)

Chopra, A., Avhad, V., Jaju, S. (2021). Influencer Marketing: An Exploratory Study to Identify Antecedents of Consumer Behavior of Millennial. Business Perspectives and Research, 9 (1), 77–91. DOI: https://doi.org/10.1177/2278533720923486 (Crossref)

Conick H. (2018). How to win friends and influence millions: The rules of influencer marketing. Marketing News, 52 (7), 36–45.

Dedic, G. (2022). Influencer Marketing in Tourism: An Overview And Research Agenda. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency (VADEA).

Khan, S., Zaman, I., Khan, M. I., Musleha, Z. (2022). Role of influencers in digital marketing: The moderating impact of follower’s interaction. Global Management Journal for Academic & Corporate Studies, 12 (1), 37–64. (Crossref)

Kuczamer-Kłopotowska, S., Piekarska, K. (2018). Realizacja funkcji influencer marketingu w opinii influencerów oraz ich followersów. Zarządzanie i Finanse, 16, 159–173.

Laroche, M., Richard, M. O., Habibi, M. R, Sankaranarayanan, R. (2012). The effects of social media based brands communities on brand community makers, value creations practices, brand trust and bran loyalty. Computers in Human Behaviour, 28 (5), 1755–1767. (Crossref)

Lupa, I. (2017). Potencjał marketingowy mediów społecznościowych. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Oruba, N. (2021). Marketing. Narzędzia, których potrzebujesz, by skutecznie prowadzić promocję. Warszawa: MT biznes.

Panggati, I. E., Sasmoko, Simatupang, B., Abdinagoro, S. B. (2023). Does digital influencer endorsement contribute to building consumers’ attitude toward digital advertising during COVID-19 pandemic? mediating role of brand attitude. Cogent Business & Management, 10 (2). DOI: https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2220204 (Crossref)

Qian, W., Mao, J. (2023). Exploring the influential factors of personal media bloggers on followers’ continuous following intention based on relationship marketing theory. Behavioral Sciences, 13 (5), 416. DOI: https://doi.org/10.3390/bs13050416 (Crossref)

Raport Nielsen (2022). Pobrano z: www.raportstrategiczny.iab.org.pl/influencer-marketing/ (dostęp: 29.09.2023).

Pereira, M. J. D. S., Cardoso, A., Canavarro, A., Figueiredo, J., Garcia, J. E. (2023). Digital Influencers’ Attributes and Perceived Characterizations and Their Impact on Purchase Intentions. Sustainability, 15, 12750. DOI: https://doi.org/10.3390/su151712750 (Crossref)

Rheinhold, H. (1993). The virtual community. Homesteading on the Electronic Frontier. Addison-Wesley Publishing Company, Reading MA.

Saini, H., Kumar, P., Oberoi, S. (2023). Welcome to the destination! social media influencers as cogent determinant of travel decision: A systematic literature review and conceptual framework. Cogent Social Sciences, 9 (1). DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2240055 (Crossref)

Stopczyńska, K. (2021). Influencer marketing w dobie nowych mediów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ranking kanałów wędkarskich. Pobrano z: vlogi.info/tematyczny-spis-kanalow/2146000004/rankingkanalow-wedkarskich (dostęp: 21.09.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.