Komunikacja polskich miast z otoczeniem społeczno-gospodarczym w nowych mediach

Main Article Content

Agnieszka Werenowska
Ewa Jaska


Słowa kluczowe : nowe media, marketing terytorialny, komunikacja, informacja
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania nowych mediów w marketingu terytorialnym miast i poziomu zainteresowania społecznego ich ofertą w tych kanałach komunikacji. W części teoretycznej scharakteryzowano komunikację z wykorzystaniem nowych mediów z perspektywy marketingu terytorialnego. W części empirycznej zdefiniowano m.in. preferowane cechy informacji zamieszczanych przez polskie miasta w mediach społecznościowych i na oficjalnych stronach internetowych, wskazując na ich aktualność, czytelność i użyteczność. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, polskie miasta prowadzą aktywny marketing terytorialny z wykorzystaniem nowym mediów. Jednak tylko przemyślane, umiejętnie i odpowiedzialnie prowadzone serwisy przyciągają relatywnie większą grupę odbiorców.

Article Details

Jak cytować
Werenowska, A., & Jaska, E. (2021). Komunikacja polskich miast z otoczeniem społeczno-gospodarczym w nowych mediach. Turystyka I Rozwój Regionalny, (15), 129–138. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.12
Bibliografia

Chrząścik M.: Teoretyczne ujęcie promocji w aspekcie koncepcji marketingu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie2012, nr 21 (94), s. 143–151.

Ciarczyńska A.: Zróżnicowanie interpretacyjne marketingu terytorialnego i jego wpływ na poziom realizacji celów marketingowych. Economic and Regional Studies 2011, nr 1 (4), s. 17–22.

Florek M.: Janiszewska K.: Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej. AEP, Poznań 2010.

Florek M.: Podstawy marketingu terytorialnego. AEP, Poznań 2007.

Kaplan A., Haenlein M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 2010, t. 53, nr 1. (Crossref)

Kaznowski D.: Social media – społeczny wymiar Internetu. [W:] J. Królewski, P. Sala (red.): E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. PWN, Warszawa 2016.

Konik R.: Najnowsze nowe media i stare nowe media. Spór o definicję nowych mediów, Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 2016, nr 22, s. 20–39.

Łosiewicz M.: Nowe media w trzecim sektorze. Krytyczna analiza tendencji i uwarunkowań. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Mruk H., Pilarczyk B., Szulc H.: Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Poznań 2005.

Polańska K.: Biznesowy charakter mediów społecznościowych. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 656.

Raszkowski A.: Marketing terytorialny a konkurencyjność regionalna. [W:] E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.): Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategia – przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Sekuła A.: Marketing terytorialny. [W:] M. Daszkowska (red.): Marketing. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.

Social Media w Polsce 2021 – nowy raport, https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowyraport (dostęp: 10.05.2021).

Stępowski R.: Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości? Słowa i Myśli, Warszawa 2015.

Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwers, Kraków 2007.

Szromnik A.: Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia. Edu-Libri, Kraków 2015.

Żbikowski J.: Adaptacja koncepcji marketingu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego szansą rozwoju terytorialnego. Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW 2012, t. 1.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty