Ocena użyteczności social mediów w rekrutacji pracowników

Main Article Content

Ewa Jaska
Natalia Grzelak


Słowa kluczowe : rekrutacja, direct search, social media, LinkedIn, Facebook
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i użyteczności social medióww pracy rekruterów. Współcześnie firmy wykorzystują coraz częściej różne platformy, takiejak LinkedIn, Facebook czy GoldenLine, aby pozyskać kandydatów na wakujące stanowiska.Sformułowano następujące hipotezy badawcze: LinkedIn jest najskuteczniejszym i najczęściejwykorzystywanym medium społecznościowym; Aktywne pozyskiwanie pracowników jestnajczęstszym działaniem rekrutacyjnym podejmowanym przez rekruterów w social mediach;Mocną stroną rekrutacji w social mediach jest ich szeroki zasięg, a słabą brak możliwości dotarciado kandydatów nieaktywnych w social mediach. Wśród 102 rekruterów przeprowadzonobadanie empiryczne z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, w tym technikiankiety internetowej. Zebrane dane potwierdziły sformułowane założenia badawcze.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E., & Grzelak, N. (2023). Ocena użyteczności social mediów w rekrutacji pracowników. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 63–73. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.19
Bibliografia

Balińska, A., Jaska, E. (2022). The utility of media-delivered information for Generation Z travelers from Poland in the Covid-19 pandemic. Ekonomia I Prawo, 21, s. 25–44. DOI: https://doi.org/10.12775/eip.2022.002 (Crossref)

Benchmark (2023). Facebook ma powód do świętowania. Liczba użytkowników szokuje. Pobrano z: https://www.benchmark.pl/aktualnosci/facebook-ma-2-miliardy-uzytkownikow.html (dostęp: 06.05.2023).

Buchnowska, D. (2013). Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa. Informatyka Ekonomiczna – Business Informatics, 4 (30), .s. 55–69.

Chmielecki, M. (2013). Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych – wyniki badań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4 (36), s. 37–51.

Elefant, C. (2011). The “power” of social media: legal issues & best practices for utilities engaging social media. Energy Law Journal, 32 (1), s. 1–56. Pobrano z: https://www.proquest.com/scholarly-journals/power-social-media-legal-issues-amp-best/docview/869071042/se-2 (dostęp: 02.10.2023).

Elevato (2020). Jak rekrutować na Facebooku? Pobrano z: https://www.elevatosoftware.com/blog/jak-rekrutowac-na-facebooku/ (dostęp: 03.03.2023).

El-Menawy, S., Saleh, P. S. (2023). How does the mediating role of the use of social media platforms Foster the relationship between employer attractiveness and generation Z intentions to apply for a job? Future Business Journal, 9 (1), s. 65. DOI: https://doi.org/10.1186/s43093-023-00233-0 (Crossref)

Gil, P. (2021). What is Twitter & how does it work? Pobrano z: https://www.lifewire.com/what-exactlyis-twitter-2483331 (dostęp: 07.03.2023).

GoldenLine (2021). GoldenLine w liczbach: 2021. Pobrano z: https://www.goldenline.pl/blog/2022/02/09/goldenline-w-liczbach-2021/ (dostęp: 06.05.2023). (Crossref)

Grafton (2023). GoldenLine – polska sieć pracowników i pracodawców. Pobrano z: https://www.grafton.pl/pl/strefa-kariery/goldenline-polska-siec-pracownikow-i-pracodawcow (dostęp: 03.03.2023).

Gzowska, W. (2016). Wybrane media społecznościowe jako narzędzie wspierające rekrutację. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, s. 79–92.

Helle, K. A., Sophie, E. A. (2018). Social media recruitment 3.0. Journal of Communication Management, 22 (2), s. 122–137. DOI: https://doi.org/10.1108/JCOM-11-2017-0131 (Crossref)

Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P. (2018). Advances in social media research: past, present and future. Information Systems Frontiers, 20, s. 531–558. (Crossref)

Komorowski, A. L. (2013). LinkedIn – portal społecznościowy dla profesjonalistów. Część I. Onkologia w Internecie. Nowotwory Journal of Oncology, 63 (6), s. 510-511. DOI: https://doi.org/10.5603/NJO.2013.0058 (Crossref)

Korcz, M. (2023). LinkedIn w Polsce rośnie. Jak znaleźć sobie na nim miejsce? Pobrano z: https://mitsmr.pl/b/linkedin-w-polsce-rosnie-jak-znalezc-sobie-na-nim-miejsce/P15XYVa2D (dostęp: 09.05.2023).

Krugman, P., Wells, R. (2012). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Latus, K., Tang, K. (2021a). Podstawy sourcingu. Warszawa: SuperSourceBooks.

Latus, K., Tang, K. (2021b). Super Source Me. Warszawa: SuperSourceBooks.

Latus, K., Tang, K. (2021c). Ulubione platformy sourcingowe. Warszawa: SuperSourceBooks.

Maklewska, D. (2019a). Rekrutacja na Twitter. Pobrano z: https://dorisinsocialmedia.com/rekrutacjana-twitter/ (dostęp: 07.03.2023).

Maklewska, D. (2019b). Rekrutacja na Facebooku. Pobrano z: https://dorisinsocialmedia.com/rekrutacja-na-facebooku/ (dostęp: 19.04.2023).

Marczak, R. (2020). Social selling – co to jest? Pobrano z: https://marczak.me/social-selling-2/ (dostęp: 02.03.2023).

Md, S. H. (2023). Integration of social media into HRM practices: A bibliometric overview. PSU Research Review, 7 (1), s. 51–72. DOI: https://doi.org/10.1108/PRR-12-2020-0039 (Crossref)

Meikle, G. (2016). Social Media: Communication, Sharing and Visibility. Nowy Jork: Routledge. (Crossref)

Michałek, A. (2018). Jak zacząć prowadzić sourcing na Facebooku? Pobrano z: https://www.hrlink.pl/blog/jak-zaczac-prowadzic-sourcing-na-facebooku/ (dostęp: 07.03.2023).

Miotk, A. (2018). Instagram i jego polscy użytkownicy. Polskie Badania Internetu. Pobrano z: https://pbi.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Instagram.pdf (dostęp: 09.03.2023).

Murire, O., Cilliers, L., Chinyamurindi, W. T. (2023). Social media role in addressing employability challenges of graduates: An expert opinion analysis. SA Journal of Human Resource Management, 21. DOI: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v21i0.2047 (Crossref)

Rahman, M., Aydin, E., Haffar, M., Nwagbara, U. (2022). The role of social media in e-recruitment process: Empirical evidence from developing countries in social network theory. Journal of Enterprise Information Management, 35 (6), s. 1697–1718. DOI: https://doi.org/10.1108/JEIM-12-2019-0382 (Crossref)

Rojewska, K. (2017). Instagram w rekrutacji – jak wykorzystać jego potencjał? Pobrano z: https://nofluffjobs.com/blog/instagram-w-rekrutacji/?gclid (dostęp: 09.03.2023).

Szews, P. (2013). Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek? Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2 (20), s. 271–289.

Vosen, E. (2021). Social media screening and procedural justice: Towards fairer use of social media in selection. Employee Responsibilities and Rights Journal, 33 (4), s. 281–309. DOI: https://doi.org/10.1007/s10672-021-09372-4 (Crossref)

WirtualneMedia (2023). Twitter wprowadza limity wpisów i wiadomości. Tweety do 4 tys. znaków dla użytkowników z Blue. Pobrano z: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twitter-wpisy-do-4-tys-znakow-jaki-koszt-blue-limit-wpisow-jak-usunac-konto (dostęp: 17.03.2023).

Wnuk, A. (2021). „Czym jest employee advocacy? Pobrano z: https://hrbusinesspartner.pl/artykul/czym-jest-employee-advocacy (dostęp: 02.03.2023).

Zając, S. (2020). Rekrutacja na Twitterze. Pobrano z: https://www.magazynrekruter.pl/rekrutacja-natwitterze/ (dostęp: 07.03.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.