Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia

Main Article Content

Ewa Jaska


Słowa kluczowe : targi, komunikacja rynkowa, promocja, marketing targowy, produkt regionalny
Abstrakt
W przeszłości z targami wiązano przed wszystkim cele sprzedażowe, a ich skuteczność mierzono liczbą i wartością zawartych kontraktów. Obecnie uczestnicy targów coraz częściej postrzegają je jako narzędzie komunikacji, służące przede wszystkim realizacji celów długookresowych. W artykule przedstawiono podstawowe cechy targów i ich miejsce w systemie komunikacji marketingowej w ujęciu teoretycznym, a w drugiej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentantów przedsiębiorstw branży wydawniczej i nieruchomości oraz uczestników targów żywności, aby poznać opinie na temat targów jako narzędzia komunikacji rynkowej wykorzystywanego w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i marki produktu regionalnego.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E. (2014). Targi jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 35–44. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.19
Bibliografia

Blythe J.: Komunikacja marketingowa, Wyd. PWE, Warszawa 2002.

Drab A.: Marketing wystawienniczy, czyli jak odnieść sukces na targach, Wyd. Business Press, Warszawa 1995.

Dru J.M.: Disruption Live. Zmiana reguł na rynku, Wyd. TCG, Warszawa 2003.

Gębarowski M.: Współczesne targi: skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Wyd. Regan Press, Gdańsk 2010.

http://www.epr.pl/targi-jako-skuteczne-narzedzie-marketingu,event-pr,1232,1.html [08.08.2014].

http://www.smaki-regionow.pl/pl/o_targach/ [09.09.2014].

http://www.polagra-food.pl/wyposazeniesklepow/pl/program_2012/targi_smaki_regionow/ [09.09.2014].

http://www.regionalia.com.pl/dla-wystawcow/konkurs-dla-wystawcow.html [09.09.2014].

http://natemat.pl/113459,stworzyli-targ-sniadaniowy-teraz-to--marka-promujaca-polske [10.09.2014].

http://targsniadaniowy.pl/ [10.09.2014].

http://magazynkuchnia.pl/magazynkuchnia/1,121641,15121915,Swiateczny_Targ_w_FORTECY_u_Kreglickichhtml [10.08.2014].

http://www.targi.lodz.pl/targi/247-natura-food-miedzynarodowe-targi-zywnosci-ekologicznej-itradycyjnej-j/ [10.09.2014].

http://jarmark.jakubowy.pl/idea-jarmarku-jakubowego/historia/ [10.09.2014].

http://wfos.szczecin.pl/869-jarmark-jakubowy-2014.html [10.09.2014].

http://www.trzyznakismaku.pl/blog/zapraszamy-na-ostatnie-z-nami-targi-w-tym-roku [26.09.2014].

Kuca A.A.: Na jakich targach i po co bywać?, „Gazeta Targowa. Raport: Targi w Polsce” 1995, nr 6 (181).

Lux J., Michalska-Kobiela A.: Reklama, Wyd. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2001.

Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.

Szromnik A.: Miejsce spotkań handlowych (cz. II), „Gazeta Targowa” 1999, nr 3(232).

Mruk H., A. Kucy A. (red.): Marketing targowy. Vademecum wystawcy, Wyd. Polska Korporacja Targowa, Warszawa 2006.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.