Nr 21 (2024)

DOI: https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21

Opublikowane: 15.06.2024

Postawy pokolenia Z wobec zmian środowiskowych

Ewa Jaska, Agata Balińska, Agnieszka Werenowska

81-91

Solo tourists’ preferences and behaviours

Jan Zawadka, Karolina Kolibabska

135-145