Rola marketingu terytorialnego w procesie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby

Main Article Content

Mariusz Grębowiec
Weronika Pachnicka


Słowa kluczowe : marketing terytorialny, kreowanie wizerunku, miasto, Szklarska Poręba
Abstrakt
Rosnąca konkurencja między samorządami terytorialnymi determinuje podejmowanieróżnorakich działań, również o charakterze marketingowym. Dzięki wprowadzonejróżnorodności owych działań jednostki osadnicze są w stanie przyciągnąć do siebie nowychmieszkańców, przedsiębiorców i turystów. W niniejszym opracowaniu do zrealizowania postawionegocelu posłużono się zarówno literaturą przedmiotu, jak również materiałami źródłowymi.W części praktycznej opracowania przytoczono wyniki badań ankietowych przeprowadzonychprzez pracowników Referatu Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.W badaniu wzięło udział 300 turystów oraz 42 lokalnych przedsiębiorców prowadzących naco dzień działalność gospodarczą na terenie gminy. Jak wynika z badań, Szklarska Poręba jestpostrzegana jako rozpoznawalne miejsce wypoczynku z bogatymi tradycjami. Poprawa jakościi konkurencyjności miasta na tle innych miejsc to główne zadania stojące przed marketingiemterytorialnym. Zarówno mieszkańcy, jak i lokalni przedsiębiorcy wykazują stosunkowo wysokipoziom zaangażowania w rozwój regionu oraz w proces kreowania tożsamości lokalnej. Podkreślająoni zgodnie istotną, choć niewystarczającą rolę prowadzonych przez lokalne władzedziałań promocyjnych mających na celu poprawę pozycji konkurencyjnej zarówno miasta, jaki całego regionu. Dzięki wynikom przeprowadzonych badań władze miasta mogły zdać sobiesprawę z wielu niedociągnięć oraz nakreślić najważniejsze kierunki działań marketingowych wprzyszłości. Wśród najbardziej niezwłocznych działań wymienić należy m.in.: tworzenie spójnychprzekazów marketingowych oraz ofert dopasowanych do oczekiwań społeczeństwa, ponadtonależy postawić na ciągły wzrost znaczenia komunikacji internetowej oraz marketingumobilnego. Istotnym elementem jest także aktywne promowanie dziedzictwa kulturowego,atrakcji turystycznych, szlaków tematycznych oraz produktów lokalnych i regionalnych. Bardzoważnym aspektem jest także szeroko pojęta promocja miasta za pomocą sportu poprzez promowanieturystyki aktywnej, kulturowej, rodzinnej i weekendowej.

Article Details

Jak cytować
Grębowiec, M., & Pachnicka, W. (2024). Rola marketingu terytorialnego w procesie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 67–79. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.6
Bibliografia

Akhvlediani, M. (2022). The Role and Importance of Territorial Marketing in the Development and Arrangement of Tourist Destinations. Economics, 105 (6-8), s. 141-148. DOI: http://doi. org/10.36962/ECS/105/6-8/2022-167 (Crossref)

Azaryan, E. M., Voziyanov, D. E. (2023). International practice of developing the marketing of territories. International Trade and Trade Policy, 8 (4), s. 23 (Crossref)

Chrzan, E. (2011). Charakterystyka marketingu terytorialnego. W: K. Łazonko, A. Niedzielska (red.), Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, s. 9-28. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Ferreira, P., Dionisio, A. (2019). City Brand: What Are the Main Conditions for Territorial Performance? Sustainability, 11 (14), 3959. DOI: https://doi.org/10.3390/sulll43959 (Crossref)

Florek, M. (2013). Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Glińska, E., Florek, M., Kowalewska, A. (2009). Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Huber, K. (1994). Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Warszawa: Business Press.

Raszkowski, A. (2020). Strategia promocji miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027. Szklarska Poręba: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie - Referat Promocji Miasta.

Raszkowski, A. (2021). Strategia zrównoważonego rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026. Szklarska Poręba: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie - Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Szromnik, A. (2016). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.

Texier, L. (1997). Territorial marketing: an approach to the location offer. W: F. Mazet, R. Salle, J. Valla (red.). IMP Conference (13th): Interaction, Relationships And Networks In Business Markets, s. 385-402.

https://turystyczna.szklarskaporeba.pl/artykul/10/polozenie (dostęp: 02.04.2023).

https://2clickportal.pl/blog/szklarska-poreba-portal-2clickportal.html (dostęp: 23.04.2023).

https://turystyczna.szklarskaporeba.pl/oferta-inwestycyjna/nasze-atuty/159-mikroklimat.htm (dostęp: 03.04.2023).

https://szklarska-poreba.pl/blog/naturalne-walory-szklarskiej-poreby (dostęp: 03.04.2023).

https://szklarska-poreba.pI/atrakcje/kajakarstwo-gorskie#lokalizacja (dostęp: 06.04.2023).

https://sportowefakty.wp.pl/biegi-narciarskie/995731/kiedys-wygrywala-tam-justyna-kowalczyk-po-lacy-znow-chca-organizowac-puchar-swiat (dostęp: 22.05.2023).

https://www.karpacz.pI/rusza-kampania-promocyjna-karkonosze-tak-blisko-tak-bezpiecznie-5592/n (dostęp: 22.05.2023).

https://www.waszaturystyka.pl/l-czerwca-start-kampanii-karkonosze-tak-blisko-tak-bezpiecznie/ (dostęp: 22.05.2023).

http://www.lot.szklarskaporeba.org/szrenicka-karta-wakacyjna.html (dostęp: 22.05.2023). https://www.karpacz.pI/podsumowanie-projektu-zima-tvn-2023-6519/n (dostęp: 22.05.2023).

http://www.hipermiasto.com/przestrzen/wizyta-w-szklarskiej-porebie-czy-moze-miec-lepszy-trans-port-i-przestrzen/ (dostęp: 22.05.2023).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty