Periodyk pełni funkcję platformy wymiany wiedzy i doświadczeń ludzi nauki, przedstawicieli branży oraz władz administracji publicznej, których zainteresowania naukowe i działania skupiają się wokół zagadnienia szeroko pojętej turystyki oraz rozwoju regionalnego.

Koszt publikacji w czasopiśmie „Turystyka i Rozwój Regionalny” wynosi 800 zł.

Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł wynosi 60 dni.