Czasopismo „Turystyka i Rozwój Regionalny” przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi zasad etyki publikacji stosowanymi w czasopiśmie zapoznać można się tutaj.