Czasopismo rutynowo sprawdza nadesłane artykuły pod kątem plagiatu.