Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego studentów

Main Article Content

Olgierd Ogłoziński
Anna Parzonko


Słowa kluczowe : czas wolny, rekreacja ruchowa, motywy, zdrowie
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie ilości czasu wolnego studentów, motywówtowarzyszących im przy planowaniu sposobów jego spędzania oraz najczęściej wybieranychform rekreacji ruchowej. Badania empiryczne przeprowadzono w okresie kwiecień–maj2023 roku na grupie 156 studentów warszawskich uczelni. W badaniu zastosowano metodęsondażu diagnostycznego z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety.Z przeprowadzonej analizy wynika, że mimo ograniczonej ilości czasu wolnego studencipodejmowali aktywność fizyczną, wybierając głównie takie formy rekreacji ruchowej, jak:ćwiczenie na siłowni, spacery, jazda na rowerze czy bieganie. Wysoko ocenili swoją kondycjęzdrowotną. W wyborze formy spędzania czasu wolnego studenci kierowali się głównie potrzebąregeneracji i odpoczynku, poprawy samopoczucia oraz dostarczenia rozrywki.

Article Details

Jak cytować
Ogłoziński, O., & Parzonko, A. (2023). Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego studentów. Turystyka I Rozwój Regionalny, (20), 117–127. https://doi.org/10.22630/TIRR.2023.20.24
Bibliografia

Bombol, M. (2008). Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa: SGH.

Czarnecki, D., Skalski, D. W., Rybak, L., Kindzer, B., Graczyk, M., Davybida, N., Levandovska, L. (2022).

Aktywność fizyczna oraz formy spędzania czasu wolnego dzieci. Rehabilitation and Recreation, 13, s. 133–139. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.13 (Crossref)

Daszykowska-Tobiasz, J., Pelczar, R. (2009). Czas wolny: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Stalowa Wola: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dąbrowska, A., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2010). Korzystanie z usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego przez gospodarstwa domowe w świetle wyników badań. W: I. Ozimek (red.). Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty. Warszawa: Difin, s. 95–109.

Drygas, W., Główczyńska, R., Turska-Kmieć, A., Folga, A. (2021). Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik w promocji zdrowia i profilaktyce chorób przewlekłych. W: W. Drygas, M. Gajewska, T. Zdrojewski (red.). Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 31–52.

Hanyga-Janczak, P. (2011). Czas wolny studentów: komponenty i zagospodarowanie. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Krzyżanowska, A. M. (2018). Formy aktywności ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich. Turystyka i Rozwój Regionalny, 10, s. 43–51. DOI: https://doi.org/10.22630/TIRR.2018.10.19 (Crossref)

Kwilecki, K. (2011). Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo GWSH.

Lemanowicz, M., Krzyżanowska, K. (2021). Turystyka i rekreacja jako źródło wartości dla klienta. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Miłaszewicz, D., Węgrzyn, G. (2018). Czas wolny i jego wykorzystanie a źródła dochodów – wybrane wyniki badań zasobu czasu wolnego studentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 529, s. 205–214. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2018.529.18 (Crossref)

Moseley, D., Connolly, T., Sing, L., Watts, K. (2018). Developing an indicator for the physical health benefits of recreation in woodlands. Ecosystem Services, Vol. 31, Part C, s. 420–432. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.12.008 (Crossref)

Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Skalski, D., Nesterchuk, N., Skalska, E., Kindzer, B. (2021). Rekreacja ruchowa dla społeczeństwa – wybrane współczesne aspekty. Rehabilitation and Recreation, 8, s. 101–117. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5510485

Szczucka, E., Roman, M., Rusinowski, Z. (2023). Uwarunkowania uprawiania rekreacji ruchowej przez studentów SGGW. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

WHO (2022). Global status report on physical activity 2022. Pobrano z: https://www.who.int/publications/i/item/9789240059153 (dostęp: 02.10.2023).

Wolańska, T. (1997). Leksykon: sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Zawadzka, A. (1976). Obciążenie studentów nauką a formy wypoczywania. Wrocław: PWN.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.