Ocena potencjału atrakcyjności turystycznej pomników na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Main Article Content

Anna Parzonko
Magdalena Trzcinka


Słowa kluczowe : atrakcyjność turystyczna, pomnik, Krakowskie Przedmieście
Abstrakt
Celem opracowania była ocena potencjału atrakcyjności turystycznej pomników na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przeprowadzono badania empiryczne z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego, w tym techniki ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników można dojść do wniosku, iż monumenty te są uważane za atrakcyjne turystycznie i raczej znane respondentom. Ankietowani akcentowali funkcję informacyjną pomników, rolę szkoły i Internetu w edukacji na ich temat oraz dowiedli, że pomniki mogą być elementami programów wyjazdów turystycznych o różnym charakterze – nie tylko zorganizowanych wycieczek szkolnych.

Article Details

Jak cytować
Parzonko, A., & Trzcinka, M. (2022). Ocena potencjału atrakcyjności turystycznej pomników na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Turystyka I Rozwój Regionalny, (18), 99–107. https://doi.org/10.22630/TIRR.2022.18.22
Bibliografia

Brida, J.G., Meleddu, M., Pulina, M. (2012). Understanding urban tourism attractiveness: The case of the archaeological Ótzi museum in Bolzano. Journal of Travel Research, 51 (6), s. 730-741. DOI: https://doi.org/10.1177/0047287512437858 (Crossref)

Enright, M.J., Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: A quantitative approach. Tourism Management, 25 (6), s. 777-788. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.tourman.2004.06.008 (Crossref)

Gołembski, G. (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gruszczyński, A. (2019). Warszawska pomnikoza. W Śródmieściu jest już ponad 100 pomników, większość z nich przedstawia mężczyzn z bronią. Pobrano z: https://warszawa.wyborcza.pl/ warszawa/7,54420,25268713,jakich-pom nikow-na m-potrzeba-ofia ry-kapitalizm u-i-korpolud- zie.html (dostęp: 08.05.2021).

Grzesiuk-Olszewska, I. (2003). Warszawska rzeźba pomnikowa. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Kurek, W. (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Ożóg, K.S. (2014). Pomniki Lublina. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka -Teatr NN.

Petr, C. (2009). Fame is not always a positive asset for heritage equity! Some clues from buying inten¬tions of national tourists. Journal of Travel and Tourism Marketing, 26 (1), s. 1-18. DOI: https:// doi.org/10.1080/10548400802656694 (Crossref)

Praczyk, M. (2012). Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej. Sensus Historiae, vol. VI, 1, s. 133-150.

Pruszyński, J. (1989). Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa: PWN.

Szolginia, W. (1991). Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Architektura i budownictwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

Szolginia, W. (1992). Architektura. Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT.

Zawadka, J., Tomaszek, K. (2021). Zachowania i preferencje turystów biznesowych odwiedzających Warszawę. Turystyka i Rozwój Regionalny, 15, 151-162. DOI: https://doi.org/10.22630/ TIRR.2021.15.14 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.