Atrakcyjność turystyczna i możliwości zagospodarowania schronów na obszarze gminy Turośl

Main Article Content

Magdalena Trzcinka


Słowa kluczowe : fortyfikacje, schron, atrakcyjność turystyczna, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przedstawienie stopnia atrakcyjności turystyczneji możliwości zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego schronów należących do rejonuumocnień Galindestellung na obszarze gminy Turośl w województwie podlaskim w opinii lokalnejludności i grupy potencjalnych turystów zamieszkujących Polskę. W części teoretycznejprzedstawiono fortyfikacje rejonu Galindestellung (w tym znajdujące się w gminie Turośl).Część empiryczna oparta została na badaniu z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznegoz udziałem 888 osób. Na jego podstawie można zauważyć, że schrony mają potencjał turystyczny,nawet bez odpowiedniego zagospodarowania oraz stanowią ważny element tożsamościlokalnej ludności. Obiekty te mogą być również przekształcone w wiele rodzajów atrakcjiturystycznych.

Article Details

Jak cytować
Trzcinka, M. (2024). Atrakcyjność turystyczna i możliwości zagospodarowania schronów na obszarze gminy Turośl. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 127–133. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.11
Bibliografia

Aufmann, F. (2019). Regelbau - schron o typowej konstrukcji i wyposażeniu (1937-1938). Pobrano z: http://hauba.pl/regelbau-schron-o-typowej-konstrukcji-i-wyposazeniu/ (dostęp: 04.07.2022).

Aufmann, F. (2019). Schron bierny dla 6 ludzi na pozycji obronnej Narew-Pisa (1940). Pobrano z: http:// hauba.pl/schron-bierny-dla-6-ludzi-na-pozycji-pisy-1940/ (dostęp: 07.07.2022).

BunkerSite - Galindestellung (Festung Dienststelle Lótzen). (2008). Pobrano z: https://www.bunkersi-te.com/locations/poland/galinde/galinde.php (dostęp: 07.07.2022).

Chorzępa, J. (2005). Fortyfikacje. Warszawa-Gdańsk: Carta Blanca.

Janeczko, E., Heise, M. (2013). Możliwości rozwoju turystyki militarnej w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Wejherowo. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 15/4 (37), s. 137-143.

Jarzyło, K. (2010). Rejon umocnień Galindestellung Ptaki-Adamusy. Pobrano z: https://tokolno. wordpress.com/rejon-umocnien/rejon-umocnien-galindestellung-ptaki-adamusy (dostęp: 10.07.2022).

Jędrysiak, T., Rohrscheidt, A. (2011). Formy organizacji militarnej turystyki kulturowej w Polsce. W: Z. Surzycka-Mliczewska (red.). Militarna turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 185-250.

Kamil DBS (2020). Wyprawa po leśnych schronach. Pobrano z: https://www.youtube.com/ watch?v=smGQa5npN0Y (dostęp: 11.07.2022).

Rohrscheidt, A. M. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour.pl.

Rużewicz, W. (2006). Fortyfikacje nowożytne Prus Wschodnich: przewodnik. Łódź: Biuro Odkryć.

Seaton, A. V. (1996). Guided by the Dark: from thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies, 2 (4), s. 234-244. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527259608722178 (Crossref)

Żywiczyński, A. (2014). Wschodniopruska pozycja obronna - historia, stan zachowania, badania i zagospodarowanie do celów turystycznych. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 20, s. 151-164.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.