Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego

Main Article Content

Anna Parzonko


Słowa kluczowe : rozwój regionu, doradztwo, kapitał ludzki, edukacja, informacja
Abstrakt
Wskutek rozwoju nowej ekonomii instytucjonalnej coraz większą uwagę zwraca się na rolę instytucji w rozwoju gospodarczym. Celem artykułu jest przedstawienie roli, jaką mogą odegrać instytucje doradztwa rolniczego w stymulowaniu procesów rozwojowych na obszarach wiejskich. Analizie poddano działalność wybranej instytucji doradczej, jaką jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Na podstawie realizowanych przez MODR w Warszawie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym w latach 2005– –2013 starano się ukazać rolę instytucji doradczych w kształtowaniu kapitału ludzkiego – kluczowego czynnika kształtującego poziom konkurencyjności regionów.

Article Details

Jak cytować
Parzonko, A. (2014). Funkcje edukacyjno-informacyjne instytucji doradczych w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Turystyka I Rozwój Regionalny, (2), 55–65. https://doi.org/10.22630/TIRR.2014.2.21
Bibliografia

Bajerski A.: Przegląd wybranych teorii rozwoju regionalnego, [w:] Rola obszarów metropolitarnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym, (red.) W. Kisiała, B. Stępiński, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Dokument „Polska 2030”. Rozdział VI „Rozwój regionalny”.

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/region;3966702.html [08.03.2015].

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-gospodarczy;3969436.html [08.03.2015].

http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/rozwój-społeczny.html [08.03.2015].

http://www.modr.mazowsze.pl [12.03.2015].

Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R.: Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa 2001.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 roku.

Rozwój, Słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/rozwoj;2517638.html [08.03.2015].

Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A.J.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.

Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za lata 2010–2013.

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M.: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. nr 251, poz. 2507).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.