Uczestnictwo w imprezach biegowych jako forma rekreacji ruchowej

Main Article Content

Anna Parzonko
Martyna Szuba


Słowa kluczowe : turystyka biegowa, biegacz amator, imprezy biegowe
Abstrakt
Celem opracowania była próba zdefiniowania pojęcia turystyki biegowej oraz poznanie motywów, jakimi kierują się amatorzy biegania w swoich decyzjach o uczestnictwie w imprezach biegowych oraz kryteriów decydujących o wyborze konkretnego biegu. Wyjaśniono pojęcie turystyki biegowej oraz zaprezentowano związki istniejące między bieganiem amatorskim a turystyką. Na podstawie analizy pozyskanego za pomocą ankiety materiału empirycznego stwierdzono, że wielu biegaczy amatorów bierze udział w imprezach biegowych nie po to, by walczyć o wynik czy poznawać nowe miejsca, lecz dla dobrej zabawy, atmosfery oraz możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach. Czynnikiem wpływającym w największym stopniu na atrakcyjność imprezy biegowej jest cena wpisowego, dostępność komunikacyjna i rodzaj biegu.

Article Details

Jak cytować
Parzonko, A., & Szuba, M. (2017). Uczestnictwo w imprezach biegowych jako forma rekreacji ruchowej. Turystyka I Rozwój Regionalny, (7), 61–70. https://doi.org/10.22630/TIRR.2017.7.6
Bibliografia

Balińska A., Sieczko A., Zawadka J.: Turystyka. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Dzięgiel A., Lubowiecki-Vikuk A.P.: Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacji 2013, 12(2). (Crossref)

Galloway J.: Bieganie metodą Gallowaya, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Kasperska E., Kasperski M.: Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 853, Ekonomiczne problemy turystyki 2015, 2(30). (Crossref)

Kostrzewa L., Misiołek E., Skarbowska A.: Turystyka biegowa w Polsce według opinii uczestników biegów masowych, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014, 45.

Największe biegi w Polsce w 2015 roku - statystyki, http://www.runners-word.pl/szukaj/największe biegi w Polsce (dostęp: 17.04.2017).

Raport Narodowy Spis Biegaczy, http://polskabiega.sport.pl (dostęp: 2.03.2016).

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. nr 63, poz. 604.

Wawrzyniak Z. i in.: Projekt: bieganie, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2015.

Zawadzki P.: Masowe imprezy biegowe jako element promocji regionów turystycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, 379. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.