Postawy pokolenia Z wobec zmian środowiskowych

Main Article Content

Ewa Jaska
Agata Balińska
Agnieszka Werenowska


Słowa kluczowe : pokolenie Z, zachowania zrównoważone, środowisko, produkcja żywności, produkcja odzieży
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie postaw reprezentantów pokolenia Z opisanychkonkretnymi zachowaniami zrównoważonymi środowiskowo i społecznie. W częściteoretycznej zaprezentowano zmiany środowiskowe spowodowane działalnością człowieka, .a w części empirycznej wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 772 reprezentantówpokolenia Z. Zweryfikowano pozytywnie hipotezę, że najbardziej popularne wśródrespondentów są zachowania zrównoważone środowiskowo i społecznie, stymulowane czynnikamiekonomicznymi oraz prawnymi. Potwierdzono również, że kobiety istotnie wyżej niżmężczyźni oceniają swoje zachowania odpowiedzialne społecznie i środowiskowo.

Article Details

Jak cytować
Jaska, E., Balińska, A., & Werenowska, A. (2024). Postawy pokolenia Z wobec zmian środowiskowych. Turystyka I Rozwój Regionalny, (21), 81–91. https://doi.org/10.22630/TIRR.2024.21.7
Bibliografia

Agudo-Valiente, J. M., Garcés-Ayerbe, C., Salvador-Figueras, M. (2015). Corporate social performance and stakeholder dialogue management. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22, s. 13-31. DOI: https://doi.org/10.1002/csr.1324 (Crossref)

Antonetti, P., Maklan, S. (2014). Feelings that Make a Difference: How Guilt and Pride Convince Consumers of the Effectiveness of Sustainable Consumption Choices. Journal of Business Ethics, 124(1), s. 117-134. (Crossref)

Bezerra, I. N., Verde, S. M. M. L, Almeida, B. S., de Azevedo, C. V. (2022). Carbon Footprint of Away-From-Home Food Consumption in Brazilian Diet. International Journal of Environmental Research & Public Health, 19 (24), 16708. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerphl92416708 (Crossref)

Boccia, F., Manzo, R. M., Covino, D. (2018). Consumer behavior and corporate social responsibility: An evaluation by a choice ex-periment. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26, s. 97-105. DOI: https://doi.org/10.1002/csr.1661 (Crossref)

Brough, A. R., Wilkie, J. E. B., Ma, J., Isaac, M. S., Gal, D. (2016). Is Eco-Friendly Unmanly? The Green--Feminine Stereotype and Its Effect on Sustainable Consumption. Journal of Consumer Research, 43, s. 567-582. (Crossref)

Cariolet, J. M., Colombert, M., Vuillet, M., Diab, Y., (2018). Assessing the resilience of urban areas to traffic-related air pollution: Application in Greater Paris, Science of The Total Environment, 615, s. 588-596. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.334 (Crossref)

Cohen, J., Moeltner, K., Reichl, J., Schmidthaler, M. (2016). An Empirical Analysis of Local Opposition to New Transmission Lines Across the EU-27. The Energy Journal, 37 (3), s. 59-82. DOI: https://doi. org/10.5547/01956574.37.3.jcoh (Crossref)

Dąbrowski, L., Środa-Murawska, S., Smoliński, P., Biegańska, J. (2022). Rural-Urban Divide: Generation Z and Pro-Environmental Behaviour. Sustainability, 14 (23), 16111. DOI: https://doi. org/10.3390/SU142316111 (Crossref)

Ellen, P. S., Mohr, L. A., Webb, D. J. (2000). Charitable programs and the retailer: Do they mix? J. Retail, 76, s. 393-406. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00032-4 (Crossref)

Haas, R., A§an, H., Doóan, O., Michałek, C. R., Ózlem, K. A., Bulut, Z. A. (2022). Designing and implementing the MySusCof App - A mobile app to support food waste reduction. Foods, 11 (15), s. 2222. DOI: https://doi.org/10.3390/foodslll52222 (Crossref)

Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2008). Globalization of water: sharing the planets freshwater resources, Blackwell, Oxford. (Crossref)

Hoffmann, B. (2019). Air Pollution in Cities: Urban and Transport Planning Determinants and Health in Cities. W: M. Nieuwenhuijsen, H. Khreis (red.). Integrating Human Health into Urban and Transport Planning. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-74983-9_21 (Crossref)

Houser, M., Gazley, B., Reynolds, H., Browning, E. G., Sandweiss, E., Shanahan, J. (2022). Public support for local adaptation policy: The role of social-psychological factors, perceived climatic stimuli, and social structural characteristics, Global Environmental Change, 72. DOI: https://doi. org/10.1016/j.gloenvcha. 2021.102424 (Crossref)

How much water is needed to produce food and how much do we waste? Pobrano z: https://www. theguardian.com/news/datablog/2013/jan/10/how-much-water-food-production-waste (dostęp: 21.11.2023).

Igarova, K., Kadekova, Z., Kosiciarova, I., Dźupina, M., Dvorak, M., Smutka, L. (2023). Is Corporate Social Responsibility Considered a Marketing Tool? Case Study from Customers' Point of View in the Slovak Food Market. Foods, 12, s. 2770. DOI: https://doi.org/10.3390/foodsl2142770 (Crossref)

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 6st Assessment Report. Pobrano z: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wgl/ (dostęp: 31.10. 2023). (Crossref)

Islam, M., Abbott, P., Haque, S. (2021). Tackling modern slavery: a sustainability accounting perspective. Futurum. Pobrano z: https://aura.abdn.ac.uk/bitstream/handle/2164/17789/lslam_etal_ Tackling_modern_slavery_VOR.pdf?sequence=l (dostęp: 12.04.2024).

Jaki jest ślad węglowy statystycznego Polaka? Jak go zmniejszyć? Pobrano z: https://www.teraz-srodowi-sko.pl/aktualnosci/slad-weglowy-statystyka-jak-zmniejszyc-11155.html (dostęp: 31.10. 2023).

Joris, M. (2019). Willingness of Online Respondents to Participate in Alternative Modes of Data Collection. Survey Practice, 12 (1). DOI: https://doi.org/10.29115/SP-2019-0001 (Crossref)

Kahsay, G. A., Nordén, A., Bulte, E. (2021). Women participation in formal decision-making: Empirical evidence from participatory forest management in Ethiopia. Global Environmental Change: Human and Policy Dimensions, 70, s. 102363. (Crossref)

Khoshkhoo, R. H., Omrani, M. M. (2017). Energy Audits and Recovery in the Production of Industrial Bread and Pastry. 3rd Conference on Advances in mechanical engineering Instanbul 2017 - ICAME 19-21.12.2017, Yildiz Technical University, Istanbul, Turke, s. 156-171. Pobrano z: htt-ps://www.researchgate.net/publication/ - 19322147648_Energy_Audits_and_Recovery_in_ the_Production_of_lndustrial_Bread_and_Pastry (dostęp: 12.11.2023).

Kot, K. (2021). Ślad węglowy na etykietach produktów żywnościowych - od kiedy obowiązkowy? Pobrano z: https://bezpieczenstwozywnosci.wip.pl/nr-36-listopad-2021-r./slad-weglowy-na-ety-kietach-produktow-zywnosciowych-od-kiedy-obowiazkowy-3984.html (dostęp: 21.11.2023).

Li, J., Song, G., Semakula, H. M., Zhang, S. (2019). Climatic burden of eating at home against away-from-home: A novel Bayesian Belief Network model for the mechanism of eating-out in urban China. Science of the Total Environment, 650, s. 224-232. (Crossref)

Niinimâki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P. Rissanen, T., Gwilt, A. (2020) The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment, 1 (4), s. 189-200. DOI: https://doi: 10.1038/ S43017-020-0039-9 (Crossref)

OECD (2021). Pobrano z: www.oecd.org/agriculture/water-food-systems-sustainability/ (dostęp: 12.11.2023).

Parzonko, A., Balińska, A., Sieczko, A. (2021). Pro-environmental behaviors of generation Z in the context of the concept of homo socio-oeconomicus. Energies,14, s. 1597. (Crossref)

Pilch, W. Ślad węglowy jedzenia i jego wpływ na globalne ocieplenie. Coś dla producentów żywności i nie tylko! Pobrano z: https://beneutral.pl/slad-weglowy-jedzenia (dostęp: 31.10.2023).

Poszwa, P. (2020). Ślad węglowy żywności. Pobrano z: https://eko-logicznie.com/teoria/slad-weglowy-zywnosci/ (dostęp 3.11.2023).

Reichl, J., Cohen, J. J., Klöckner, C. A., Kollmann, A., Azarova, V. (2021). The drivers of individual climate actions in Europe. Global Environmental Change, 71. DOI: https://doi.org/10.1016/ j.gloenvcha.2021.102390 (Crossref)

Śajn, N., (2019). Environmental impact of the textile and clothing industry. What consumers need to know. European Parliamentary Research Service. Pobrano z: https://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf (dostęp: 23.04.2024).

Smerichevskyi, S., Kniazieva, T., Kolbushkin, Y., Reshetnikova, I., Olejniczuk-Merta, A. (2018). Environmental orientation of consumer behaviour: Motivational component. Problems and Perspectives in Management, 16 (2), s. 424-437. (Crossref)

Sohna, J., Nielsenb, K. S., Birkvedc, M., Joanesd, T., Gwozdzd, W. (2021). The environmental impacts of clothing: Evidence from United States and three European countries. Sustainable Production and Consumption, 27, s. 2153-2164. DOI: https://doi.Org/10.1016/j.spc.2021.05.013 (Crossref)

Stöckli, S., Niklaus, E., Dorn, M. (2018). Call for testing interventions to prevent consumer food waste. Resources, Conservation and Recycling, 136, s. 445-462. DOI: https://dx.doi. org/10.1016/j.rescon rec.2018.03.029 (Crossref)

Streimikiene, D., Mikalauskiene, A., Macijauskaite-Daunaraviciene, U. (2023). The role of information in shaping sustainable human behaviour. Economics & Sociology, 16 (3), s. 198-226. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-789X.2023/16-3/ll (Crossref)

Swim, J. K., Vescio, T. K., Dahl, J. L, Zawadzki, S. J. (2018). Gendered discourse about climate change policies. Global Environmental Change, 48, s. 216-225. (Crossref)

Szczepanik, J. (2023). Wyrzucanie jedzenia przyczyni się do katastrofy klimatycznej. Pobrano z: https:// energia.rp.pl/cop24-walka-o-klimat/a rtl7001061-wyrzucanie-jedzenia-przyczyni-sie-do-kata-strofy-klimatycznej (dostęp: 31.10.2023).

The 2019 Ethical Fashion Report THE TRUTH BEHIND THE BARCODE. Pobrano z: https://media. business-humanrights.org/media/documents/files/documents/FashionReport_2019_9-April-19-FINAL.pdf (dostęp: 18.04.2024).

Thornton, I. (2021). That is a Huge Wardrobe and Clothing Mistake!: The Unethical Consumption Habits of YouTube's Fashion Influencers and the Environmental Consequences of a Disposable Lifestyle. Pell Scholars and Senior Theses. Pobrano z: https://digitalcommons.salve.edu/pell_ theses/136 (dostęp: 12.04.2024).

Thurston, G. D. (2013). Health co-benefits. Nature Climate Change, 3, s. 863-864. (Crossref)

Ting, T. Z. T, Stagner, J. A. (2023). Fast fashion - wearing out the planet. International Journal of Environmental Studies, 80 (4), s. 856-866. DOI: https://doi.org/10.1080/00207233.2021.1987048 (Crossref)

Veghe§, C., Strambu-Dima, A. (2022). Romanian Agri-Food Businesses and the European Green Deal: an Exploratory Approach. Amfiteatru Economic, 24 (60), s. 508-524. DOI: https://doi. org/10.24818/EA/2022/60/508 (Crossref)

Wernicka, M. (2014). Czym jest ślad węglowy? Pobrano z: https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodar-ka/czym-jest-slad-weglowy/ (dostęp: 31.10.2023).

Xiao, C., Hong, D. (2010). Gender differences in environmental behavior in China. Population and Environment, 32, s. 88-104. DOI: https://doi.org/10.1007/slllll-010-0115-z (Crossref)

Xu, Z., Sun, D. W., Zeng, X. A., Liu, D., Pu, H. (2015). Research Developments in Methods to Reduce the Carbon Footprint of the Food System: A Review. Critical Reviews in Food Science & Nutrition, 55 (9), s. 1270-1286. DOI: https://doi.org/10.1080/10408398.2013.821593 (Crossref)

Zhang, Y, Tian, Q., Yu, W. (2022) Water footprint of food production and consumption in china. Water Science & Technology, 22 (8), s. 6792-6806. DOI: https://doi.org/10.2166/ws.2022.261 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>